Verantwoording

ANBI

Stichting Youké Sterke Jeugd heeft de ANBI-status.

Officiële naam organisatie

Stichting Youké Sterke Jeugd

RSIN nummer / Kvk Nummer

RSIN nummer: 8532-44-479
Kvk nummer: 58934413

Contact
Postadres: Postbus 867, 3700 AW Zeist
Bezoekadres: Verlengde Slotlaan 109, 3707 CE Zeist
E-mail: info@youke.nl
Telefoonnummer: 088 170 5000

Doelstelling
Stichting Youké Sterke Jeugd is er voor kinderen en jongeren en hun omgeving die om welke reden dan ook hulp nodig hebben. Soms binnen het eigen gezin en soms in een pleeggezin. We bieden specialistische hulp in situaties waar het even tegen zit. Samen met het gezin, verzorgers en bijvoorbeeld de school, bepalen we welke hulp het beste past. Centraal staat wat jij en jouw gezin nodig hebben.

Koers 2020
In een kort filmpje heeft Youké de koers van 2017 tot 2020 weergegeven. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Beloningsbeleid
Stichting Youké Sterke Jeugd volgt de CAO jeugdzorg.

Klokkenluidersregeling
Regeling betreffende het zorgvuldig omgaan met het vermoeden van onregelmatigheid of misstand.

Procuratieregeling
Youké heeft een procuratieregeling. Deze kun je opvragen door te mailen naar bestuur@youke.nl.

Privacy
Zorgvuldig omgaan met de gegevens en privacy van onze cliënten vinden wij zeer belangrijk. Lees hier onze folder over privacy.

Financieel jaarverslag:
Via deze link kan je inzicht krijgen in de jaarverantwoording die Youké heeft ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast kan je hier het financiële jaarverslag downloaden.

Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht:
De heer J.P. Wassens (voorzitter)
De heer drs. M.B. Botman
Mevrouw drs. J. Knappe
De heer drs. E.S. Derks MCM
Mevrouw drs. A. van Zon

Bestuurder:
Mevr. Drs. M. L. van Loon