Omgaan met veranderingen

Wanneer je relatie eindigt en jullie gaan scheiden, verandert er veel voor jullie gezin. Youké helpt jullie graag in deze moeilijke situatie. Hoe ga je bijvoorbeeld om met aanhoudende spanning en strijd die lastig is voor jullie kinderen*? Misschien kan of wil jouw kind geen contact meer met één van de ouders. Ook kan het zijn dat een nieuwe relatie zorgt voor een samengesteld gezin. Youké helpt om ervoor te zorgen dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat. We kunnen ook hulp bieden bij het voorkomen van een scheiding.

* Voor de leesbaarheid spreken we vanaf nu over ‘kind’ maar het kan ook over meerdere kinderen gaan.

"Het voelt alsof we weer samenwerken voor de kinderen." Moeder van Lisa en Tim

Zo helpen we bij het voorkomen van of omgaan met een moeilijke scheiding

Youké gaat nooit zomaar aan de slag. Eerst kijkt een professional van Youké samen met jullie naar de beste manier om jouw gezin te helpen. Door anders om te gaan met het ouderschap na een scheiding lukt het vaak beter om tot afspraken te komen. Het kan voorkomen dat de samenwerking tussen jullie als ouders en jullie kind moet worden hersteld om het ouderschap weer goed uit te voeren.

In een samengesteld gezin is het fijn als iedereen zijn of haar plekje weet te vinden. Youké ondersteunt jullie nieuwe samengestelde gezin om de samenwerking beter te laten verlopen.

Onze hulpvormen

Systeemtherapie is er voor gezinnen die te maken hebben met psychische, fysieke en/of gedragsproblemen (bijvoorbeeld communicatie). Deze problemen kunnen te maken hebben met de individuele gezinsleden en ook met omstandigheden in en rondom het gezin. Hoe het met kinderen in het gezin gaat is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van andere gezinsleden en omgekeerd. Het gezin ondervindt ook invloed vanuit mensen uit hun omgeving, hun netwerk. En hoe ouders hun opvoeding vormgeven heeft te maken met hoe zij als partners met elkaar omgaan.

Systeemtherapie start met een verkenning van jullie situatie. Hier zijn drie of vier gesprekken voor nodig. Daarna zijn er twee mogelijkheden: In jullie situatie is systeemtherapie passend, dus jullie gaan met deze hulp door. Of, wanneer dit niet de juiste hulpverlening is, bieden wij een ander advies op maat. Systeemtherapie kan ook gegeven worden aan gescheiden of samengestelde gezinnen.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Het kan zijn dat een van jullie (of allebei) weer verliefd is geworden. Misschien wel op iemand die uit een eerdere relatie ook kinderen heeft. Met z’n allen vormen jullie een samengesteld gezin. Het samenleven in een samengesteld gezin kan soms lastig zijn. Youké kan elk gezinslid helpen om een eigen plek te vinden in het nieuwe gezin.

In een aantal gesprekken bespreken we met de ouders en eventueel jullie kinderen een aantal thema’s waar een samengesteld gezin mee te maken heeft. Deze hulpvorm is voor ouders die al zijn aangemeld bij Youké waarbij tijdens de eerste gesprekken duidelijk wordt dat de dynamiek in het samengestelde gezin om meer aandacht vraagt.

Ouderschapsbemiddeling bieden we na een moeilijke scheiding. Het contact tussen jullie als ouders verloopt zeer slecht en de communicatie is bijna onmogelijk. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van jullie kind. Met deze aanpak verbeteren we het contact tussen de ouders. Jullie zetten je in om de oudercommunicatie te verbeteren. We maken afspraken hoe jullie goede ouders voor jullie kind zijn. Jullie maken kennis met de hulpverlener van Youké. Tijdens de kennismaking voeren we ook gesprekken met jullie kind om een goed beeld van de situatie te krijgen. We kijken naar jullie motivatie en de mogelijkheid die jullie hebben om je in te zetten voor ouderschapsbemiddeling. Daarna volgt de daadwerkelijke ouderschapsbemiddeling.

 

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Op het moment dat jullie scheiden woont jullie kind misschien bij één van de ouders. Toch is het belangrijk dat jullie kind ook contact heeft met de andere ouder. Ouderschap Blijft is voor scheidende of gescheiden ouders waarbij de omgang tussen jullie kind en de ouders verstoord is. Tijdens Ouderschap Blijft maken we met beide ouders afspraken om ervoor te zorgen dat jullie kind allebei de ouders op een goede en veilige manier kan blijven zien.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Parallel Ouderschap is een individuele vorm van ondersteuning aan één ouder en wordt vaak geboden als eerdere hulp niet (voldoende) heeft geholpen. De ondersteuning richt zich op jou persoonlijk, zodat jij ervoor kunt kiezen eenzijdig de strijd te stoppen. Je bent niet langer samen ‘ouders’, maar je bent alleen vader of moeder van je kind. Je krijgt inzicht in wat strijd doet met jouw kind. Ook leer je voorkomen dat jouw kind onderdeel wordt of last krijgen van deze strijd.  Tijdens de ondersteuning gaat de aandacht uit naar hetgeen waar jij invloed op hebt, namelijk jouw eigen ouderschap naar je kind toe. We kijken alleen naar de relatie tussen jou en jouw kind.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Telefonisch scheidingsspreekuur

Tijdens het telefonisch scheidingsspreekuur geven de ouderschapsbemiddelaars van Youké informatie en advies aan iedereen met vragen rondom scheidingsproblematiek.
Je kunt op maandag, dinsdag en donderdag bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.
Het scheidingsspreekuur is te bereiken via het telefoonnummer: 088 170 5000.

Tips

  • Lees hier onze folder over dossieropbouw ouderschapsbemiddeling en ouderschap blijft.
  • Ben je een kind of jongere met scheidende ouders?
    Kijk dan eens op de site van Villa Pinedo.

Veelgestelde vragen

De naam zegt het al. Wij helpen wanneer jullie in een moeilijke scheidingssituatie zitten en jullie je willen inzetten voor een rustigere situatie voor jullie kind. Youké heeft een breed aanbod van hulpvormen die we hiervoor inzetten.

Wij ondersteunen jullie als ouders in het vinden van oplossingen voor problemen die zijn ontstaan tijdens of na jullie scheiding. Youké doet dit mét jullie als ouders, gericht op jullie kind.  Ook kunnen we helpen een scheiding te voorkomen.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.