Introductie

Youké staat voor sterke jeugd. Wij bieden specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.

Netwerk

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar het kind, de jongere en zijn leefomgeving. Daarmee benutten we het sociale netwerk optimaal: het gezin, familie, de school en anderen in de eigen wijk. De hulpvraag van het kind, de jongere of de ouders staat altijd centraal: Samen met hen bepalen we welke hulp het beste past. We gaan daarbij uit van de kracht van het kind en de ouders.

Bij alle hulpvragen werken we nauw samen met partners. Een hulptraject stemmen we bijvoorbeeld af met de sociale hulpverleners in jouw wijk. Ieder kind, iedere jongere en elk gezin heeft een vast aanspreekpunt. Samen met hen maken we één Plan van Aanpak met duidelijke doelstellingen.

Kleurrijk

Youké omarmt verschillen in cultuur en levensstijl. We werken nauw samen met organisaties die andere culturen, tradities en gebruiken goed begrijpen. Waar nodig sluit een vrijwilliger of professional aan met dezelfde culturele achtergrond als die van het kind, de jongere of zijn ouders. Daarmee voorkomen we communicatieproblemen en zorgen we voor een laagdrempelig hulptraject.

Altijd in de buurt

Onze medewerkers bieden hulp vanuit verschillende locaties verspreid over de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland. Wij werken daar waar onze cliënten zijn: thuis, in basisscholen, in de wijken en op locaties die we delen met ketenpartners. Zo zijn we voor onze cliënten altijd dichtbij.

Professionals bij Youké

Onze medewerkers zijn gekwalificeerde (SKJ), gemotiveerde en betrokken professionals. De hulpverleners zijn in staat om kinderen, jongeren en gezinnen weer te laten vertrouwen op hun eigen kracht en persoonlijkheid. Op deze manier dragen ze zelf actief bij aan een oplossing die precies aansluit op hun vraag en die ook werkt als wij vertrokken zijn.

Onze professionals praten niet over cliënten, maar met cliënten. Ze zoeken samen met cliënten de best mogelijke oplossing. Wel staat daarbij altijd het einddoel centraal: snel weer op eigen benen staan.