SKJ-gecertificeerde trainingen jeugdhulp en jeugdzorg

Bij de Youkademy vind je trainingen, coaching en begeleide inter- en supervisie voor specialistische jeugdhulp en jeugdzorg. Onze professionals en onze LSVC-coach vergroten jouw vakkennis en vaardigheden, net zoals de andere 1.000+ jaarlijkse deelnemers.

Een volledig overzicht van onze trainingen vind je hieronder. Al deze trainingen zijn SKJ-gecertificeerd. Dit betekent dat deelname punten oplevert voor jouw SKJ-registratie. Daarnaast ontwikkelen we alle trainingen zelf. Ze sluiten daardoor goed aan op de dagelijkse praktijk.

Zie je jouw trainingsvraag niet in het overzicht hieronder? We denken graag met je mee over een training op maat. Meer informatie over de Youkademy lees je in de factsheet.

 

Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht

Wat zijn de overwegingen van je professioneel handelen? Met welke morele dilemma's heb je in je dagelijks werk te maken? De Beroepscode en Richtlijnen geven je houvast voor je dagelijks werk en maken je als professional aanspreekbaar op de wijze waarop je keuzes maakt en je werk uitvoert.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals

Bemiddelingsvaardigheden in complexe scheidingssituaties

Bij complexe echtscheidingssituaties kan je verstrikt raken in een conflict tussen ouders waarin het gevaar op partijdigheid of ingezogen raken bij één van de ouders, aanwezig is. Door je bemiddelaarshouding vast te houden kan je uit het conflict van strijdende ouders blijven en ouders in beweging krijgen in het belang van het kind.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Signalering kindermishandeling en de meldcode

Wat zijn de signalen van Kindermishandeling en hoe vaak komt dit voor? Welke dilemma’s spelen hierbij een rol en welke stappen moet je nemen om verantwoord te handelen in deze situaties?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessional, leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc.

Samenwerken aan Veiligheid

Hoe kom je met gezinnen in gesprek over onderwerpen die moeilijk zijn en gevoelig liggen? Vanuit eerlijkheid, openheid en een focus op krachten die veiligheid kunnen bieden kan je werken vanuit een oplossingsgerichte benadering.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals

Basis training Gespreksvoering over (on)veiligheid

Hoe maak je signalen en zorgen en/of conflictsituaties bespreekbaar met ouders? Hoe doe je dit op een zorgvuldige manier?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams, pedagogisch medewerkers etc.

Beschermjassen

Een gezin waarbij je betrokken bent heeft een heel andere culturele achtergrond dan jij. Je wilt graag goed met hen kunnen samenwerken. Hoe doe je dat op een zorgvuldige manier? Om goed aan te kunnen sluiten is kennis van zowel je eigen achtergrond als die van de ander van belang.

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Supervisie of begeleide intervisie (LVSC)

Hoe kan je effectief reflecteren op je professioneel handelen? Wat heb je hierin nodig en wat is noodzakelijk? Door reflectie krijg je zicht op je eigen rol, je eigen gedrag, eigen stijl van werken en het effect daarvan. Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken.

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers etc

Vlaggensysteem (seksueel gedrag duiden en sturen)

Een kind waar je mee te maken hebt vertoont grensoverschrijdend gedrag, Hoe kan je dit passend bespreekbaar maken? Welk gedrag hoort bij de leeftijd van het kind? Hoe ga je om met de emoties rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van- en naar kinderen?

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, leerkrachten, pedagogisch medewerkers etc.

Werken vanuit Systemisch Perspectief

Mensen en hun problemen kunnen pas echt goed begrepen worden in de context van hun relaties. Maar hoe doe je dat? Het systeemgericht denken geeft je een referentiekader in het werken met (gehele) gezinnen.

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals, hulpverleners binnen wijk- en buurtteams

Basistraining Veiligheid & Agressiehantering

Wat is agressie? Wanneer begint dit voor jou (en je team) en hoe kan je dit herkennen? Wat kan preventief ingezet worden om agressie grotendeel te voorkomen?

Voor wie
Jeugd- en gezinsprofessionals en professionals uit onderwijsorganisaties

Privacy en het delen van gegevens

Je hebt binnen de jeugdzorg een beroepsgeheim maar je wilt graag onderling tussen professionals afstemmen en informatie-uitwisselen, hoe ga je daar mee om? Wat mag wel en wat niet?

Voor wie
Jeugd- en Gezinsprofessionals