SKJ-gecertificeerde trainingen jeugdhulp en jeugdzorg

Bij de Youkademy vind je trainingen, coaching en begeleide inter- en supervisie voor specialistische jeugdhulp en jeugdzorg. Onze professionals en onze LSVC supervisor en coach vergroten jouw vakkennis en vaardigheden, net zoals de andere 1.000+ jaarlijkse deelnemers.

Een aantal voorbeelden van onze trainingen vind je hieronder. Tevens hebben wij ook een gevarieerd online-aanbod. Al deze trainingen zijn SKJ-gecertificeerd. Dit betekent dat deelname punten oplevert voor jouw SKJ-registratie. Daarnaast ontwikkelen we alle trainingen zelf. Ze sluiten daardoor goed aan op de dagelijkse praktijk.

Zie je jouw trainingsvraag niet in het overzicht hieronder? We denken graag met je mee over een training op maat. Meer informatie over de Youkademy lees je in de factsheet.

 

Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht

Wat zijn de overwegingen van je professioneel handelen? Met welke morele dilemma's heb je in je dagelijks werk te maken? De Beroepscode en Richtlijnen geven je houvast voor je dagelijks werk en maken je als professional aanspreekbaar op de wijze waarop je keuzes maakt en je werk uitvoert.

Voor wie

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Bemiddelingsvaardigheden in complexe scheidingssituaties

Bij complexe echtscheidingssituaties kan je verstrikt raken in een conflict tussen ouders waarin het gevaar op partijdigheid of ingezogen raken bij één van de ouders, aanwezig is. Door je bemiddelaarshouding vast te houden kan je uit het conflict van strijdende ouders blijven en ouders in beweging krijgen in het belang van het kind.

Voor wie

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Signaleren en bespreken Kindermishandeling

Wat zijn de signalen van Kindermishandeling en hoe vaak komt dit voor? Welke dilemma’s spelen hierbij een rol en welke stappen moet je nemen om verantwoord te handelen in deze situaties?

Voor wie

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Beschermjassen

Een gezin waarbij je betrokken bent heeft een heel andere culturele achtergrond dan jij. Je wilt graag goed met hen kunnen samenwerken. Hoe doe je dat op een zorgvuldige manier? Om goed aan te kunnen sluiten is kennis van zowel je eigen achtergrond als die van de ander van belang.

Voor wie

Jeugd- en Gezinsprofessionals

Supervisie of begeleide intervisie (LVSC)

Hoe kan je effectief reflecteren op je professioneel handelen? Wat heb je hierin nodig en wat is noodzakelijk? Door reflectie krijg je zicht op je eigen rol, je eigen gedrag, eigen stijl van werken en het effect daarvan. Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken.

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals

Vlaggensysteem (seksueel gedrag duiden en sturen)

Een kind waar je mee te maken hebt vertoont grensoverschrijdend gedrag, Hoe kan je dit passend bespreekbaar maken? Welk gedrag hoort bij de leeftijd van het kind? Hoe ga je om met de emoties rondom seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van- en naar kinderen?

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals

Basistraining Veiligheid & Agressiehantering

Wat is agressie? Wanneer begint dit voor jou (en je team) en hoe kan je dit herkennen? Wat kan preventief ingezet worden om agressie grotendeel te voorkomen?

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals

Privacy en het delen van gegevens

Je hebt binnen de jeugdzorg een beroepsgeheim maar je wilt graag onderling tussen professionals afstemmen en informatie-uitwisselen, hoe ga je daar mee om? Wat mag wel en wat niet?

Voor wie

Jeugd- en Gezinsprofessionals