Aanmelden bij Youké

Maak jij je zorgen over je kind of jullie gezin en ben je op zoek naar een passende vorm van hulp? Dan kun je contact opnemen met onze collega’s van afdeling START: het centrale aanspreekpunt van Youké.

Bij START kun je vrijblijvend terecht met je vragen. We zoeken, samen met jou, naar de beste oplossing voor jullie. Youké werkt nauw samen met organisaties in zorg, welzijn en onderwijs. Daardoor kunnen wij je breed adviseren. Waar het nodig is, verwijzen we  naar andere zorgaanbieders met een passende hulpvorm.

START zorgcoördinatie is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via
088 – 170 5000 of start@youke.nl.

Aanmelden

Om hulp te krijgen bij Youké heb je een verwijzing of beschikking nodig. Die wordt afgegeven door het buurtteam in jouw gemeente, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling.  Deze verwijzer meldt jullie bij ons aan.

Kosten van hulp bij Youké

Als je een beschikking hebt betaalt jouw gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage.  In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot het kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Je kan altijd bij ons informeren naar de kosten voor een hulpvraag.

Wanneer er sprake is van crisis

Soms kan zich een situatie voordoen waarbij direct hulp nodig is. We spreken dan van spoed of crisis. START kan je adviseren over de juiste vorm van crisishulp.

Jongeren boven de 18 jaar kunnen zelf direct contact opnemen met crisisopvang de Dijk van Youké in Utrecht via 030 251 84 34. Deze locatie biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen 18 en 23 jaar uit Utrecht en omliggende gemeenten.

Wachttijd

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen.  Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk.

Wil je de actuele wachttijden zien? Klik dan hier.