Ondersteunen

Je wilt dat alles goed gaat met jouw baby, peuter of kleuter. Soms gaat dat nog niet zo makkelijk en maken jullie samen een moeilijke tijd door. Misschien huilt je baby veel of lijkt je peuter boos en niet gehoorzaam. In dat geval ondersteunen we je graag bij de opvoeding.

Onze collega’s helpen bijvoorbeeld wanneer je moeilijk contact krijgt met je kind. Of misschien voel jij je onzeker en reageert jouw kind daarop. Ook kan jouw thuissituatie van invloed zijn, bijvoorbeeld als je tienermoeder bent, als er thuis sprake is van relatieproblemen of als jij zelf psychiatrische problematiek hebt.

"Ik heb voldoende vertrouwen om weer van mijn kind te durven houden." moeder Rosita

Zo helpen we bij het opvoeden van jouw baby, peuter of kleuter

Youké zoekt altijd samen met jou naar de beste hulp voor jullie situatie. De eerste kennismaking met jou en je kind is bij jullie thuis. We bespreken hoe jouw kind zich tot nu toe ontwikkelde. Onze hulpverleners kijken vooral naar de relatie en communicatie tussen jullie. We zoeken samen naar een aanpak waar je zelf mee aan de slag kunt. Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen.

Naast deze hulp bij jullie thuis, hebben we ook trainingen voor ouders. Deze trainingen volg je op een locatie van Youké. Alleen als het écht nodig is stellen we een diagnose. Daarnaast bepalen we samen met jou wie er nog meer nodig zijn om de situatie beter te maken. Dat kunnen opa en oma zijn, de huisarts, het consultatiebureau of bijvoorbeeld jouw eigen therapeut.

Onze hulpvormen

Tijdens het Baby-Ouder-Programma (BOP) ondersteunen we jullie thuis. Dat noemen we ambulante gezinsbegeleiding. Samen zoeken we antwoorden op jullie vragen, bijvoorbeeld over de opvoeding en jouw rol als ouder. Dat kan al starten in de laatste fase van de zwangerschap, of totdat je kindje ongeveer 2 jaar oud is.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Bij de oudertraining leer je hoe je het contact met jouw baby beter kan maken. Bijvoorbeeld babymassage en allerlei spelvormen komen aan bod. Ook sta je stil bij je eigen rol als ouder. Je ontdekt wat jij belangrijk vindt in de opvoeding van jouw kind. Deze training volg je met andere ouders met een baby tussen de 0 en 2 jaar oud. Je ziet direct dat je er niet alleen voor staat: andere ouders maken hetzelfde mee. Jullie leren ook van elkaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Door te werken met deze methode leer je jouw kind beter begrijpen. We bieden VIPP aan ouders van baby’s, kinderen en pleegkinderen van 0 tot 6 jaar. We filmen jou en je kind terwijl jullie met elkaar spelen. Dit doen we met één ouder tegelijk. Deze video kijken we samen terug. Je ziet dan bijvoorbeeld hoe jij en je kind op elkaar reageren. Ook ontdek je hoe belangrijk je bent voor jouw kind.

Met je baby bouw je zo direct een goede band op. Wanneer jouw kind iets ouder is, zorg je ervoor dat jullie je aan elkaar (gaan) hechten. Als dat in het verleden nog niet voldoende gebeurd was, wordt dit nu hersteld. Dit noemen we de gehechtheidsrelatie. Zo leer jij je kind beter begrijpen en krijgen jullie een sterkere band.

Door deze training leer je jouw kind of pleegkind beter begrijpen. Ook ontdek je hoe je op het gedrag van jouw kind kunt reageren. Bij Hechter mag het hele gezin deelnemen. We maken een filmopname van verschillende spelmomenten. Die kijken we samen terug. We bespreken een aantal thema’s zoals spel, aandacht geven en grenzen stellen. Deze hulpvorm is voor ouders met kinderen van 6 maanden tot 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

NIKA is een hulpvorm voor kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders bij wie sprake is van onveilige gehechtheid. Kinderen met hechtingsproblemen hebben weinig basisvertrouwen in zichzelf en in anderen. Dat kan leiden tot verschillende gedrags- en emotionele problemen. Gelukkig is een onveilige gehechtheid niet onherstelbaar. De sleutel ligt bij de opvoeders.

Positieve ervaringen opdoen
NIKA leert je om je opvoedgedrag zo aan te passen dat je kind positieve hechtingservaringen kan opdoen. Je krijgt heldere uitleg over wat hechting is en welke invloed je zelf kunt hebben op de hechting van jouw kind. Door middel van video feedback ga je zien welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe je sensitief op je kind kunt reageren. Door samen te oefenen krijgt je kind meer vertrouwen in zichzelf en in jou als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met je kind verbeteren.

Voor kinderen en jongeren
NIKA is bedoeld voor kinderen en jongeren t/m 12 jaar en hun ouders/opvoeder(s).

Van intake tot eindgesprek
We starten met een intakegesprek. Daarna is er een korte video-opname en een interview. De uitkomsten koppelen we naar je terug in een feedbackgesprek. Vervolgens stellen we samen met jou de doelen op en gaat de hulpfase van start. Er zijn ongeveer vijf sessies. Tijdens elke sessie wordt een video-opname gemaakt. Deze video wordt in de volgende sessie met je besproken aan de hand van werkkaarten. Daarna gaan jullie samen oefenen.

Veelgestelde vragen

– Er is iets met mijn kind aan de hand en ik wil graag weten wat.
– Ons kind luistert niet, wat we ook doen, mijn partner en ik krijgen er vaak ruzie over.
– Help! Mijn baby komt thuis uit het ziekenhuis maar spuugt en huilt nog steeds veel.
– Ik heb een postnatale depressie (gehad) en ben daardoor erg onzeker of ik het wel goed doe.
– Ik ben een tienermoeder en sta er alleen voor.
– Ik ben zelf in therapie voor psychische problemen en wil graag vanaf het begin goed contact opbouwen met mijn baby.
– Ik heb tijdelijk niet voor mijn kind kunnen zorgen. Ik vind het spannend dat mijn kind weer naar huis komt.
– Ik zoek tips om te werken aan een hechtere band met mijn pleegkind.

Dit zijn typische situaties waar Youké je bij kan ondersteunen. We kijken naar wat jij al goed doet en wat jouw kind verder nodig heeft. Daarnaast zoeken we met jou naar andere mensen die daarbij kunnen helpen, zoals opa en oma of de huisarts.

Ook is er aandacht voor jou. We kijken of er verdere begeleiding door bijvoorbeeld het wijkteam, hulpverleners of anderen nodig is.

We hebben verschillende hulpvormen voor ouders met jonge kinderen. We bieden ondersteuning bij jullie thuis (ambulant), tijdens oudertrainingen op locaties van Youké en met diagnostiek.

We kijken naar de relatie en communicatie tussen jou en je kind. Samen zoeken we antwoorden op jullie vragen, bijvoorbeeld over de opvoeding en jouw rol als ouder. Dit doen we op verschillende manieren, zoals met spelvormen of door het samen terugkijken van een filmopname.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.