Vragen

Youké helpt wanneer de ontwikkeling van jouw kind anders verloopt dan verwacht. Dit geldt bijvoorbeeld als jouw kind nog niet zo goed praat of jullie elkaar niet altijd begrijpen. Ook kan jouw kind het lastig vinden om met andere kinderen te spelen of op een stoeltje te blijven zitten wanneer dat wordt gevraagd.

"Oma snapt nu waarom ik druk ben." Dean

Zo helpen we je bij de vragen over jouw kind

Wij gaan samen met jou, je kind en een team van gespecialiseerde professionals aan de slag om antwoorden te krijgen waar dit gedrag vandaan komt. Dit doen we door middel van observaties en onderzoek. Dat kan bij jullie thuis en bij een diagnostiekgroep bij Youké. Vervolgens bepalen we wat nodig is om de ontwikkeling van jouw kind te stimuleren. We bieden behandeling aan je kind en jouw gezin. Dat doen we bij jullie thuis, bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school. Soms helpt het jouw kind naar één van de groepen van Youké te komen. Kinderen leren daar ook van elkaar.  Ze hebben de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Weet je niet meer hoe je met het ongewenste gedrag van je kind kunt omgaan? Vind je het fijn om praktische tips te krijgen om weer positieve momenten te hebben met je kind? Dan kan Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding helpen. Dit is een vorm van begeleiding bij jullie thuis. De nadruk ligt op wat wél werkt. Je krijgt van ons praktische handvatten om met het gedrag van jouw kind om te gaan. Wij begeleiden tijdelijk. Daarom helpen we jullie om meer sociale steun uit de eigen omgeving te krijgen.

Naast opvoedvragen kunnen meer factoren een rol spelen. De ouders spreken bijvoorbeeld een andere taal, er zijn belangrijke cultuurverschillen of één van de ouders heeft psychiatrische problemen (GGZ). Ook kan er sprake zijn van een ouder met een licht verstandelijke beperking. Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding is er voor ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar. We verdelen de begeleiding over in totaal 15 tot 20 weken.

Door deze training leer je jouw kind of pleegkind beter begrijpen. Ook ontdek je hoe je op het gedrag van jouw kind kunt reageren. Bij Hechter mag het hele gezin deelnemen. We maken een filmopname van verschillende spelmomenten. Die kijken we samen terug. We bespreken een aantal thema’s zoals spel, aandacht geven en grenzen stellen. Deze hulpvorm is voor ouders met kinderen van 6 maanden tot 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Door te werken met deze methode leer je jouw kind beter begrijpen. We bieden VIPP aan ouders van baby’s, kinderen en pleegkinderen van 0 tot 6 jaar. We filmen jou en je kind terwijl jullie met elkaar spelen. Dit doen we met één ouder tegelijk. Deze video kijken we samen terug. Je ziet dan bijvoorbeeld hoe jij en je kind op elkaar reageren. Ook ontdek je hoe belangrijk je bent voor jouw kind.

Met je baby bouw je zo direct een goede band op. Wanneer jouw kind iets ouder is, zorg je ervoor dat jullie je aan elkaar (gaan) hechten. Als dat in het verleden nog niet voldoende gebeurd was, wordt dit nu hersteld. Dit noemen we de gehechtheidsrelatie. Zo leer jij je kind beter begrijpen en krijgen jullie een sterkere band.

Je begrijpt je kind niet altijd goed, je kind vraagt aandacht op een onhandige of boze manier. Je wilt leren hoe je daar mee kan omgaan en hoe je beter contact krijgt. VIB staat voor Video Interactie Begeleiding en VHT voor Video Home training. We maken video-opnames wanneer jij met je kind aan het spelen bent. Samen bekijken we de opname. Hierdoor leer je zien hoe je kind contact met jou wil leggen en hoe jij het beste kan reageren. Je oefent daarmee en kijkt dat weer samen terug. Deze hulpvorm kan met beide ouders samen en ook met meerdere kinderen tegelijk in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Bij deze behandeling gebruik je spel als middel om jouw kind te begrijpen en te helpen. De speltherapie vindt in een spelkamer bij Youké plaats. Die ruimte is zo ingericht dat jouw kind veel vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en materialen te spelen. Zo zijn er verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken-, knutsel-  en bouwmaterialen.

De gedragsdeskundige van Youké heeft alle aandacht voor je kind. Deze speltherapeut volgt je kind in zijn spel en brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel. De gedragsdeskundige sluit aan bij de initiatieven, leert de speeltaal van je kind begrijpen en geeft vervolgens ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Psycho-therapie met spel is voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

De interactie tussen jou en je kind loopt niet als vanzelf. Je weet vaak niet hoe je het beste op je kind kunt reageren. Je kind heeft traumatische gebeurtenissen te verwerken en dat wil je graag samen oplossen. Theraplay bestaat uit wekelijkse spelsessies tussen jou, je kind en een gedragstherapeut. Dit zorgt voor een betere interactie tussen jou en jouw kind. Je bespreekt ook aan de hand van video-opnames hoe dat gaat. Zo leer je door zelf te doen en oefenen. Soms is het ook nodig om hulp te zoeken voor jezelf en/of gesprekken met een hulpverlener te hebben. Dan kun je bespreken hoe je het geleerde thuis toepast.

Een Onderwijs-Zorgarrangement is voor kinderen die nog niet of nauwelijks beschikken over vaardigheden die nodig zijn om mee te komen op school. Je kind heeft bijvoorbeeld veel moeite zich te concentreren, moet nog leren samenspelen, accepteert regels onvoldoende of heeft moeite met communiceren.

Bij een OZA krijgt jouw kind ondersteuning op school, thuis én in de vrije tijd. Naast de lessen op school van de leerkracht, helpt een hulpverlener van Youké jouw kind om zijn schoolwerk goed te doen. Onze hulpverlener werkt ondertussen met jou samen om de problemen thuis te verminderen. Ieder traject is individueel én maatwerk. We combineren vaak coaching met praktische tips over opvoeden. Een OZA is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar.

Er zijn twee vormen van intensieve ondersteuning op school:
– Je kind blijft in de eigen klas.  Er is een hulpverlener van Youké die op school en thuis ondersteunt waar dit nodig is.
– Je kind gaat naar een kleine OZA-klas. Hier is altijd een leerkracht en een hulpverlener aanwezig. De OZA-klas kan op de huidige school starten of op een andere school zijn.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Bij onze dagbehandelingsgroepen werken we aan het op gang brengen van de ontwikkeling van jouw kind en het inhalen van eventuele achterstanden. We brengen samen met jullie in kaart wat jullie kind nodig heeft. We richten ons daarbij op meerdere gebieden in de ontwikkeling. Dit varieert van goed leren praten, tot een betere concentratie en het kennismaken met andere spelvormen.

We betrekken jou als ouder actief bij de behandeling om zo de juiste resultaten te behalen. Jouw kind verblijft twee dagdelen of meer bij de groep. Dagbehandeling voor jonge kinderen is er voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

NIKA is een hulpvorm voor kinderen/jongeren en hun ouders/opvoeders bij wie sprake is van onveilige gehechtheid. Kinderen met hechtingsproblemen hebben weinig basisvertrouwen in zichzelf en in anderen. Dat kan leiden tot verschillende gedrags- en emotionele problemen. Gelukkig is een onveilige gehechtheid niet onherstelbaar. De sleutel ligt bij de opvoeders.

Positieve ervaringen opdoen
NIKA leert je om je opvoedgedrag zo aan te passen dat je kind positieve hechtingservaringen kan opdoen. Je krijgt heldere uitleg over wat hechting is en welke invloed je zelf kunt hebben op de hechting van jouw kind. Door middel van video feedback ga je zien welk opvoedgedrag een kind beangstigt of in de war brengt en hoe je sensitief op je kind kunt reageren. Door samen te oefenen krijgt je kind meer vertrouwen in zichzelf en in jou als ouder/opvoeder. Daardoor zullen de problemen afnemen en zal het contact met je kind verbeteren.

Voor kinderen en jongeren
NIKA is bedoeld voor kinderen en jongeren t/m 12 jaar en hun ouders/opvoeder(s).

Van intake tot eindgesprek
We starten met een intakegesprek. Daarna is er een korte video-opname en een interview. De uitkomsten koppelen we naar je terug in een feedbackgesprek. Vervolgens stellen we samen met jou de doelen op en gaat de hulpfase van start. Er zijn ongeveer vijf sessies. Tijdens elke sessie wordt een video-opname gemaakt. Deze video wordt in de volgende sessie met je besproken aan de hand van werkkaarten. Daarna gaan jullie samen oefenen.

Veelgestelde vragen

Met deze vraag komen veel ouders bij Youké.  Er kunnen veel verschillende redenen zijn waardoor je kind zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes. Om deze vraag te beantwoorden bieden we diagnostiek. We observeren bij jullie thuis, op de peuterspeelzaal of op school. Als het nodig is komt je kind naar een diagnostiekgroep bij Youké.  Na ongeveer 4 maanden komen wij met een advies voor behandeling.

Soms moet je kind eerst bepaalde vaardigheden nog beter aanleren. Bijvoorbeeld als je kind niet zo goed praat. Ook kan jouw kind het lastig vinden om met andere kinderen te spelen of op een stoeltje te blijven zitten wanneer dat wordt gevraagd. Een behandelgroep bij Youké kan dan helpen. Na ongeveer een jaar stroomt je kind door naar passend onderwijs.

 • Is er wat met mijn kind?
 • Mijn kind kan nog niet naar de basisschool, maar is bijna 4 jaar. Wat nu?
 • Mijn kind ontwikkelt zich anders dan verwacht, hoe komt dat?
 • Mijn kind praat nog niet en begrijpt mij soms niet goed. Hoe kunnen we dat verbeteren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind ook leuk met andere kinderen speelt?
 • Ondersteuning thuis bij opvoedvragen – Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG)
 • Je kind leren begrijpen en hanteren – Hechter
 • Je kind of pleegkind leren begrijpen en hanteren VIPP SD / VIPP FC
 • Mijn kind beter begrijpen en beter contact leggen – VIB/VHT
 • Een kind helpen en begrijpen – Psycho-therapie met spel
 • Samen spelen en jullie interactie verbeteren Theraplay
 • Beter concentreren – Cogmed-training
 • Onderwijs-Zorgarrangement voor kinderen – OZA
  Dagbehandeling bij Youké

Op de pagina hierboven kun je meer over de hulpvormen lezen.

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.