Medezeggenschap

We vinden het belangrijk om van cliënten te horen wat zij van onze hulpverlening vinden. Ook staat in de jeugdwet dat Youké verplicht is om dit aan cliënten te vragen. Dit noemen we medezeggenschap. We werken hard aan het leveren van goede hulp, dichtbij onze cliënten in hun gezin en met behulp van hun eigen netwerk.  Om passende hulp zo goed mogelijk te organiseren is cliëntenparticipatie onmisbaar. Dit betekent dat we cliënten om hun mening en advies vragen en graag van hun ideeën willen leren. Het uiteindelijke doel is dat de hulpverlening van Youké daardoor continue verbetert. We nemen wat cliënten te zeggen hebben heel serieus, zowel in de hulpverlening als bij het maken van beleid. Binnen Youké bestaan verschillende vormen van medezeggenschap.

YouSay

De cliëntenraad van Youké heet YouSay. Deze raad bestaat uit zowel ouders als jongeren (vanaf 16 jaar) die hulpverlening van Youké hebben gekregen of krijgen. Zij zijn enthousiast en gedreven om bij te dragen aan het verbeteren van onze hulpverlening en het vertegenwoordigen van de achterban van cliënten. YouSay is opgericht in samenwerking met jongeren en ouders en vormgegeven aan de hand van de wensen van de cliënten en de organisatie. De visie van de cliëntenraad YouSay op medezeggenschap is:

“Medezeggenschap van cliënten gaat voor ons om de vanzelfsprekendheid dat jongeren en ouders een stem hebben en houden binnen de organisatie. Samenwerking tussen jongeren, ouders en de organisatie willen we vormgeven op een gelijkwaardige manier waarin er duidelijk wordt teruggekoppeld wat er gedaan wordt met de inbreng van cliënten. Ook als iets niet mogelijk is wordt dit aangegeven en uitgelegd waarom deze beslissing is gemaakt.”

Deze video is gemaakt samen met en over YouSay, zij vertellen over hun rol en kracht als cliëntenraad.

Wil je meer weten over YouSay, heb je tips of opmerkingen of wil je als (oud)cliënt van Youké graag lid worden? Mail dan naar YouSay@youke.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Download de flyer om meer te lezen over YouSay

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) denkt mee en praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor pleegzorg en in het bijzonder voor pleegouders. Zoals de begeleiding van pleegouders en mogelijkheden voor aanvullende hulp. Pleegouders weten vanuit eigen ervaring waar pleegouders en pleegkinderen behoefte aan hebben. Door samen op te trekken en goed te luisteren naar de adviezen en tips van de POR kan Youké de pleegzorg en pleegouderbegeleiding verbeteren.

“De POR staat voor het behartigen van belangen en het faciliteren van inspraak van pleegouders binnen Youké. Het doel is om de kwaliteit van de begeleiding en het hulpaanbod te verbeteren en daarmee de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Youké en pleegouders hebben hierin een gezamenlijk belang en kunnen elkaar versterken. De POR adviseert Youké omtrent belangrijke zaken en maakt daarbij gebruik van ervaringen en de unieke positie als pleegouders. Ook is de POR een laagdrempelige ingang voor de achterban van pleegouders met organisatievraagstukken.”

 Wil je meer weten over de POR, heb je tips of opmerkingen of wil je als pleegouder van Youké graag lid worden? Mail dan naar por@youke.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen.

Download de flyer om meer te lezen over de POR