Informatieverwerking

Denk je dat jouw kind autisme heeft of is dit al zeker, dan kan Youké helpen. Een kind met autisme maakt bijvoorbeeld moeilijk contact met andere kinderen of praat nog niet terwijl leeftijdsgenootjes dat wel doen. Ook kan een kind het lastig hebben in situaties met veel prikkels, of beschikt over een fascinatie voor iets specifieks. Misschien ontwikkelt jouw kind zich niet hetzelfde als andere kinderen.

Autisme staat ook bekend als Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Bij kinderen met een ASS wordt de informatie in de hersenen op een andere manier verwerkt. Daardoor zijn ze vaak goed in het zien van details, maar hebben ze moeite met het zien of begrijpen van het grotere plaatje.

“Wij hadden het geluk dat de pedagogische medewerkster van school ook haar ‘juf’ was.” Moeder van Isabel

Zo helpen we je bij het omgaan met autisme

Youké helpt jouw kind met een ASS om te gaan en de ontwikkeling te versterken. Voor kinderen en jongeren met autisme en hun ouders bieden we hulp. We kunnen onderzoek doen om vast te stellen dat jouw kind een vorm van autisme heeft (diagnostiek). Jouw kind kan thuis of op school (ambulant) hulp krijgen of naar de dagbehandeling bij een locatie van Youké gaan. Samen met in autisme gespecialiseerde hulpverleners, logopedisten en gedragsdeskundigen bieden we jou en jouw kind de best mogelijke hulp.

Onze hulpvormen

Diagnostiek is geen doel op zich, maar een middel. Samen zoeken we uit hoe je de moeilijkheden die je in gedrag ervaart kunt oplossen. We gebruiken diagnostiek voor meer inzicht en om te weten te komen wat de oorzaken van het gedrag van jouw kind zijn. We kijken hierbij niet alleen naar het kind, maar ook naar het gezin en de omgeving. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met ouders, het kind en andere belangrijke betrokkenen. Ook kan gebruik worden gemaakt van observaties. We kijken hoe jij en je kind thuis met elkaar omgaan en hoe het kind zich gedraagt op school of bij het kinderdagverblijf.

Bij kinderen met een vermoeden van ASS werken wij in onze diagnostiek volgens de richtlijnen zoals opgesteld door het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind. Youké is aangesloten bij dit expertisenetwerk.

Bij Ambulante begeleiding ASS helpen we jou en jouw kind met vragen die jullie hebben over leven met autisme. Dat varieert van wat een ASS is, tot wat dit betekent voor meedoen op school en voor de sociale vaardigheden van jouw kind. We ondersteunen de ouders om een passende opvoeding te geven. We begeleiden jullie daarbij thuis, op het kinderdagverblijf of op school. Wij coachen tijdelijk de betrokken leerkracht of pedagogisch medewerker zodat die jouw kind daarna beter kan  begeleiden en rekening houdt met zijn of haar behoeftes.

De Ambulante begeleiding ASS is er voor kinderen en jongeren met een ASS en duurt maximaal 1 jaar.

Lees meer over hoe begeleiding van Youké bij jullie thuis en op school werkt in de folder hieronder.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

PRT is een behandelmethode die kinderen en jongeren met een ASS helpt te communiceren. De methode richt zich op het vergroten van de motivatie om contact te maken. Veel kinderen met autisme nemen minder vaak initiatief tot communiceren. Hierdoor missen ze veel natuurlijke leermomenten. Dit is van grote invloed op hun verdere ontwikkeling.

Door deze behandeling stimuleren we de communicatieve vaardigheden van je kind en leer je als ouder PRT technieken. Hiermee kun jij je kind verder helpen.

PRT is voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) een ASS en duurt maximaal 1 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

‘Ik ben speciaal’ is een training voor kinderen van ongeveer 9 t/m 12 jaar met een ASS. Tijdens deze training leert jouw kind zichzelf én autisme beter kennen. Door een positieve benadering bevordert de training het gevoel van eigenwaarde en ontstaat er een positiever zelfbeeld bij jouw kind. De training volgen kan zowel individueel als in een groep.

Brain Blocks is een vorm van psycho-educatie voor kinderen waarin het gaat om het komen tot één beeld en één taal over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker over autisme gecommuniceerd worden met jouw kind en belangrijke anderen in zijn omgeving. Brain Blocks kan als communicatiemiddel jouw kind ook helpen om tot zijn eigen beelden en taal te komen. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijkheden er voor je kind zijn in anders denken, doen of voelen.

Tijdens de Oudertraining ASS krijg je informatie over autisme en hoe dit de ontwikkeling van jouw kind kan beïnvloeden. Ook spreken we over het effect wat dit op jou heeft. Je kunt ervaringen met andere ouders delen. De training bestaat uit zes bijeenkomsten onder begeleiding van een gespecialiseerd team. Tijdens de training zijn er groepsgesprekken, presentaties, thuisopdrachten en videomateriaal. De cursus is er voor ouders van kinderen tot 7 jaar met een ASS. Ook als je kind bij een Dagbehandelgroep zit kun je de oudertraining volgen. Toegang tot de oudertraining is voor een deel afhankelijk van de gemeente waar je woont.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

ASS Dagbehandeling is een groep voor jonge kinderen tot 6 jaar die intensieve behandeling nodig hebben. De groep is voor kinderen waarbij een sterk vermoeden is van een ASS of met de diagnose. Op de groep wordt met verschillende methodes de ontwikkeling van je kind gestimuleerd.

Op basis van jullie vragen, maken we voor jouw kind een eigen behandelplan. Het stimuleren van de communicatie is belangrijk in onze behandeling. Het voorspelbaar maken van de dag, de omgeving of de taak is daarnaast een belangrijk kenmerk. Dat geeft de kinderen de ontspanning om tot ontwikkeling te komen. Op de behandelgroep komen kinderen gedurende ongeveer 1 jaar.

Download de folder om meer te lezen over deze hulp

Veelgestelde vragen

  • Mijn kind ontwikkelt zich anders dan andere kinderen, wat is er aan de hand?
  • Mijn kind maakt nog geen contact met andere kinderen. Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkeling en het functioneren van mijn kind thuis en op school?
  • Mijn kind praat nog niet, hoe kan ik dit stimuleren?
  • Waarom is mijn kind snel van slag en boos of juist heel angstig?
  • Mijn kind heeft moeite met veel prikkels, hoe kunnen we daarmee omgaan?

We werken met verschillende hulpvormen om jou en jouw kind te helpen bij (vermoedelijk) een ASS. We kijken samen welke elementen daaruit het beste bij jullie passen, zoals:

  • Diagnostiek
  • Begeleiding thuis en op school (Ambulant)
  • Contact stimuleren met PRT (Pivotal Response Treatment)
  • Uitleg over ASS (psycho-educatie)
  • Dagbehandeling voor jonge kinderen met een ASS

We gaan altijd samen met de ouders en het kind in gesprek: op zoek naar de beste oplossing. Vaak kan de behandeling thuis plaatsvinden, soms is een locatie van Youké beter. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de aanpak waar we samen voor kiezen. Ontdek de locaties waar Youké hulp biedt.

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of het buurtteam. Een doorverwijzing wordt ook wel een beschikking genoemd. Bij vragen over de beschikking kun je contact opnemen met het buurt-, sociaal-, wijkteam of de jeugdconsulent in jouw gemeente. Dit is per gemeente verschillend.

Hier vind je alle informatie over jouw gemeente.

Voor vragen en aanmelden kun je terecht bij ons aanmeldpunt START.

Als je een verwijzing of beschikking hebt van het buurtteam, een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling, betaalt de gemeente de hulp. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. In principe betaalt jouw gemeente deze hulp voor zolang het nodig is en tot je kind 18 jaar is. In sommige gevallen vergoeden zij de ondersteuning voor een langere periode. Bij pleegzorg loopt de vergoeding van de gemeente bijvoorbeeld tot 21 jaar. Het is mogelijk om verlengde pleegzorg aan te vragen voor jongeren tot 23 jaar. Als je kind ouder is dan 18 jaar en extra ondersteuning nodig heeft, zoeken we samen met jullie naar de best passende oplossing.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.