Jeugd- en opvoedhulp in Wijdemeren

Youké helpt kinderen, jongeren van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij opgroeien en opvoeden. De ondersteuning is passend en dichtbij. De naam Youké zegt het al: “Jij bent oké”, met een eigen talent, kleur en netwerk.

 1. Goede start voor baby’s, peuters, kleuters en ouders
 2. Gedrags- en ontwikkelingsvragen bij jonge kinderen
 3. Meekomen op school
 4. Omgaan met autisme
 5. Omgaan met een traumatische ervaring
 6. Een moeilijke scheiding (voorkomen)
 7. Thuis opvoeden
 8. Thuis wonen lukt niet meer
 9. Een crisis

Contactpersoon

Saskia Zorgcoördinator 088 170 5000

Hulp bij Youké

Waarmee helpen we jou of je gezin?
Youké helpt kinderen, jongeren en gezinnen bij vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld als een kind niet mee kan komen op school, bij ernstige gedragsproblemen of bij problemen binnen het gezin. Ook tijdens een crisissituatie of bij een moeilijke scheiding helpt Youké jou.

Hoe helpen we jou of je gezin?
We kijken welke hulp het beste bij jou past. Dit doen we samen met buurt- en wijkteams, zodat er snel duidelijk is welke hulp je nodig hebt. Deze ondersteuning organiseren we laagdrempelig en – waar dit mogelijk is – dichtbij. Het versterken en ondersteunen van jouw eigen netwerk staat hierbij centraal.

Waar helpen we jou of je gezin?
Hulp bieden we het liefst in de dagelijkse omgeving: thuis, op school, bij een kindcentrum of in de wijk. Op sommige locaties van Youké bieden we ook dagbehandeling. Als een kind of jongere (tijdelijk) niet thuis kan wonen, bieden wij crisisopvang, pleegzorg en gezinshuizen.

Veelgestelde vragen over Youké in Wijdeweren

Youké biedt hulp aan gezinnen, kinderen en jongeren. Samen bepalen we welke ondersteuning nodig is. Dat doen we met onze kennis en expertise op het gebied van:

 1. Goede start voor baby’s, peuters, kleuters en ouders
 2. Gedrags- en ontwikkelingsvragen bij jonge kinderen
 3. Meekomen op school
 4. Omgaan met autisme
 5. Omgaan met een traumatische ervaring
 6. Een moeilijke scheiding (voorkomen)
 7. Thuis opvoeden
 8. Thuis wonen lukt niet meer
 9. Een crisis

Youké biedt zowel jeugdhulp als jeugd GGZ. Deze twee vormen van hulp biedt Youké integraal aan passend bij de individuele vraag van het kind, de jongere en gezin. Ambulante hulp bieden we het liefst in jouw eigen omgeving: Thuis, op school of bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Waar en hoe we hulp bieden, ligt aan jouw hulpvraag. Soms werkt het beter om voor de hulp naar een van de locaties van Youké te komen. Ons aanbod van ‘hulp op locatie’ vind je hieronder. Soms kan de locatie afwijken van het hieronder aangegeven adres:

Regiokantoor Hilversum
Locatie: Snelliuslaan 10, 1222 TE Hilversum

Op deze locatie zijn gespreksruimten voor bijvoorbeeld ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding, waarbij ouders onder begeleiding van een hulpverlener hun kind zien.

OZC- groep de Regenboog
Locatie: Lopes Diaslaan 2, 1222 BW Hilversum

Voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar met ernstige problemen op school en thuis. De J.H Donnerschool, de Bascule en Youké werken samen in één klas waarbij het kind vaardigheden voor school ontwikkeld zodat het thuis en op school beter functioneert.

BSO Ziezo
Locatie:  Laapersboog 9, 1213 VC, Hilversum. BSO Ziezo is gevestigd in de Annie MG Schmidtschool. BSO Ziezo is een samenwerking tussen Bink en Youké.

Voor kinderen in de leeftijd van 5 toe en met 12 jaar waarbij het thuis niet goed gaat. De redenen kunnen erg uiteenlopen, kinderen kunnen niet of juist te goed voor zichzelf opkomen, ze kunnen hun emoties niet uiten of hebben moeite hun boosheid te regulieren. Op de BSO en bij de ouders thuis wordt er aan de individuele doelen van de kinderen gewerkt.

Rebound, Rebound is gevestigd in college de Opmaat.
Locatie: Larenseweg 127, 1221 Cl, Hilversum

Voor leerlingen die vastlopen of dreigen vast te lopen op hun eigen school. In de zorgklas van Rebound werken een hulpverlener van Youké en de leerkracht samen in de klas. Doel is om ervoor te zorgen dat de jongere terug kan naar het reguliere onderwijs of om een plek te zoeken in een voor deze leerling geschikte onderwijssituatie.

Begeleiding naar Zelfstandigheid
Locatie: Wirixstraat 30, 1222 NR, Hilversum
of
Locatie: Karel Doormanlaan 1, 1403 TK Bussum

Voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid die zelfstandig (gaan) wonen. Dit is een samenwerking tussen Kwintes en Youké.

InVerbinding Groep (12 – 18 jaar)
Locatie: Pieter de Hooghlaan 87, 1213 BS, Hilversum

In sommige situaties kan het voor de veiligheid van het kind noodzakelijk zijn om tijdelijk op een andere plek te verblijven. Deze plek kan in netwerk zijn, maar ook bij Youké bij een InVerbinding Groep als het thuis even niet lukt.

Heb je nog een vraag over een locatie of over ambulante hulp? Dan kun je altijd contact opnemen met Youké via het telefoonnummer 088 170 5000. Wij denken graag met je mee!

We denken graag met je mee om de hulp te bieden die bij jou en je gezin past. Je kan hulp krijgen na een doorverwijzing via de kinderarts, de huisarts of de jeugdconsulenten van de gemeente Wijdemeren. Een doorverwijzing wordt ook een beschikking genoemd. Via deze link kun je een afspraak maken met de jeugdconsulenten.

Voor aanmelden en vragen over Youké: neem contact op via ons telefoonnummer 088 170 5000.

Bepaling jeugdhulp
Als een kind onder toezicht staat van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE), het Leger des Heils, William Schrikker groep of het Nidos, is er een gezinsvoogd. De gezinsvoogd kan een Bepaling Jeugdhulp afgeven waarmee het kind wordt aangemeld voor passende zorg bij Youké.

Verwijzing noodzakelijk
Je hebt een beschikking vanuit de gemeente, een medische verwijzing of Bepaling Jeugdhulp nodig om met een traject bij Youké te starten. Natuurlijk kun je wel altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt.

Youké doet er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en wachttijden te voorkomen. Zo nodig zorgen we voor tijdelijke overbruggingshulp. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat: zo passend en dichtbij als mogelijk. Hier kan je de actuele wachttijden zien.

Samen met een hulpverlener zoek je naar de hulp die het beste bij jou past. We maken één Plan van Aanpak met duidelijke doelstellingen. Youké werkt samen met andere organisaties om een volledig antwoord te hebben op jouw hulpvraag. Een hulptraject stemmen we ook altijd af met het wijkteam, buurtteam, sociaal team of de jeugdconsulenten van jouw gemeente.

We betrekken jouw netwerk actief bij de hulpvraag. We zoeken samen naar een steunfiguur. Dit kan een familielid zijn, een buurman of een kennis. Deze aanpak werkt, omdat deze steunfiguur langdurig dichtbij jouw gezin staat. Hulp is er daardoor vaker en sneller op momenten dat het nodig is.

In ons werk houden we rekening met verschillende culturen, tradities en gebruiken. Als het nodig is, werken we samen met organisaties en vrijwilligers met jouw culturele achtergrond. Daardoor begrijpen we jou beter, versterken we de communicatie en zorgen we voor een toegankelijk hulptraject.

Wil je nog meer weten over onze werkwijze? Kijk dan eens hier.

Zit jouw vraag hier niet tussen?

Neem dan direct contact met ons op.

●        Telefoonnummer: 088-1705000

●        E-mailadres: start@youke.nl