Jaarbeeld 2018

Duurzaam, ondernemend en divers

Youké is een waardegestuurde organisatie. We werken vanuit de bedoeling van ons werk, namelijk kwetsbare jeugd en gezinnen versterken. Daar zetten we onze kennis, kunde en invloed optimaal voor in. Duurzaam en divers ondernemerschap loopt als een rode draad door onze organisatie. Dit wordt het meest zichtbaar in het handelen van onze professionals in hun dagelijks werk. Ze zoeken naar oplossingen die precies aansluiten op de hulpvraag, met benutten van het eigen talent en het sociale netwerk van gezinnen en kinderen. Met als resultaat een blijvend effect voor het verdere leven.

Kennis & kunde

Youké in cijfers

Cliënttevredenheid
Aantal gemeenten
Aantal cliënten geholpen
Aantal medewerkers in dienst
Omzet

Regio's Youké

Klik op een regio voor meer informatie

Regio Eemland

BSA: Breed Spectrum Aanbieders

Youké is samen met zeven collega zorgaanbieders en zeven gemeenten in Eemland een bijzonder avontuur aangegaan. De gemeenten en zeven aanbieders bouwden in 2018 aan intensief partnerschap waarin zo veel mogelijk wordt gehandeld alsof we één organisatie zijn. Het doel is integrale, efficiënte, snelle én betaalbare lokale hulp op maat voor jeugdigen en gezinnen in Eemland.

Door gezamenlijk inzicht in wat jeugdigen en gezinnen nodig hebben, werken we direct aan transformatie van hulp. De verandering voor professionals is dat zij hun expertise kunnen inzetten zonder zich bezig te houden met organisatiebelangen of administratieve rompslomp. Iedereen zet zich in voor kwalitatief hoogstaande èn betaalbare hulp.

Regio Foodvalley

Alle nodige Zorg voor jeugd met één beschikking

Youké en Karakter zijn een pilot gestart waarin jeugd- en opvoedhulp & jeugd GGZ beschikkingsvrij zijn toegevoegd aan speciaal onderwijs. Een samenwerking die bruggen slaat en vernieuwend is. De financiering komt vanuit de gemeente Barneveld, het samenwerkingsverband Berséba, de school en Youké.

“Op de Rehobothschool zie je vernieuwing van onderwijs en zorg hand in hand gaan en komen dingen tot stand die we bij de decentralisatie van de jeugdhulp hoopten, maar niet of nauwelijks zien in Nederland: Verbetering en vernieuwing van de jeugdhulp in de frontlinie van opvoeding en onderwijs, het liefst vroegtijdig en indien nodig geïntegreerd.” aldus Prof. drs. Dolf van Veen, hoofd Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg.

Regio Gooi en Vechtstreek

Buddycoach voor 16-jarige Karim

“Op dit moment gaat het weer goed met me! Ik heb terug wat ik was verloren, zoals mijn baantjes en school. Ik heb een doel voor ogen, ik wil een eigen onderneming starten en heb weer structuur in mijn leven. Dat was vorig jaar wel anders. Ik luisterde meer naar de jongens op straat dan naar mijn moeder. Mijn buddy-coach hield me een spiegel voor. Hij ging met mij sporten, zag mijn talenten en is een voorbeeld voor mij. Door hem ben ik weer in mezelf gaan geloven. Van mijn oude vriendengroep heb ik afstand genomen. Ik wil nu vooral mezelf trots maken.”

Karim

Regio Lekstroom

Nieuw gezinshuis Beejoe

In 2018 zijn we een samenwerking met gezinshuis Beejoe gestart. Een mooi proces met als resultaat een gezinshuis in Lopik waar zes kinderen kunnen wonen. In een gezinshuis is één van de opvoeders een jeugdhulp professional. Kinderen groeien hier op in een zo normaal mogelijk gezinsleven. Zoals ze bij Beejoe zeggen: “Wees jezelf. Alles komt goed. Is het niet linksom dan wel rechtsom." Waarop een 15-jarige zegt: “Meer dan blij, hier word je dolgelukkig!”

Regio Utrecht West

Uitbreiding Integrale Jeugdhulp in Utrecht West

Het zuidelijke deel van de regio Utrecht West wordt met Integrale Jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp in combinatie met jeugd GGZ) vanuit Woerden goed bediend. Het noordelijke deel, koos bij een GGZ verwijzing eerder voor de regio Amsterdam, dan de eigen regio. Samen met gemeente Ronde Venen hebben we gekeken hoe we de hulp voor inwoners dichterbij kunnen organiseren. Het succes van Integrale Jeugdhulp in Woerden is uitgebreid naar Abcoude. Inwoners van Ronde Venen kunnen nu ook dichtbij huis terecht voor intake en diagnostiek bij een gedragsdeskundige en korte behandeltrajecten.

Regio Utrecht Stad

Wij zoeken voor deze kinderen

Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) niet thuis wonen. Helaas is er soms niet direct een geschikt pleeggezin. Daarom zoeken wij steeds vaker naar een plek voor een specifiek kind. We vinden het belangrijk dat kinderen zo veel mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven. Omdat er in het leven van een pleegkind al veel verandert. Dan is het fijn om op dezelfde school te blijven en je vrienden te blijven zien. In het netwerk of de directe omgeving kan soms een geschikt pleeggezin zijn. Voor een aantal kinderen vonden we zo al een mooi plekje.

Regio Zuid-Oost Utrecht

Speciale samenwerking voor Peuters

Vanuit het idee dat er samen meer bereikt kan worden, werken jeugd- en opvoedhulp, ouders en de SKDD actief samen in Utrechtse Heuvelrug. Voor lichte vragen, maar ook wanneer de zorgen over de ontwikkeling van het kind groter zijn, zijn jeugdzorgwerkers beschikbaar op de voorschool (op peuter-speelzalen). Zij werken mee in de groep om kinderen in hun vertrouwde omgeving extra te ondersteunen. Daarnaast coachen ze de professionals hoe te reageren op het gedrag van het kind. Voor kinderen waar meer hulp nodig is, wordt zorgvuldig met ouders en de SKDD een afweging gemaakt wat de volgende stap kan zijn.

Youké in beweging

1

Youké Seminar: Kinderen in complexe scheiding

Positieve aandacht voor complexe scheidingen, hoe doe je dat? Youké organiseerde in oktober het seminar: ‘Aandacht voor kinderen in complexe scheiding’. Daar bespraken we verschillende thema’s zoals preventie, samenwerking in de keten en parallel ouderschap. André Rouvoet, schrijver van het in 2018 verschenen rapport “Scheiden…. en de kinderen dan?”, opende het seminar. Een van de dingen die het meest bij blijft is de levendige discussie met professionals uit de praktijk over de complexiteit in de keten. Betere en laag-drempelige communicatie tussen zorg en recht en het verkorten van de keten waren de belangrijkste adviezen. Complexe scheidingen: geen makkelijk onderwerp, maar een geslaagd seminar was het zeker.

2

Hulp voor gezinnen met een migratieachtergrond

Voor gezinnen en jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond zoekt Youké naar de juiste match met een hulpverlener, thuis of op de AZC’s. Het begrijpen van de cultuur helpt om vertrouwen te krijgen van het gezin. De hulpverlener spreekt dezelfde taal, snapt waar de schaamte zit en kent de familiaire rolverdeling. We hebben ervaren dat het succes in het bereiken en behandelen van deze gezinnen wordt bepaald door een goede aansluiting bij de culturele achtergrond.

3

Van Kinabu naar InVerbinding

In juni vierden we 100 jaar historie èn de transformatie van onze drie milieu-voorziening Kinabu in Zeist. Voor jonge kinderen is het beter en gezonder als zij vroegtijdig hulp krijgen in hun eigen woonomgeving en zo thuis mogelijk kunnen opgroeien, met steun uit hun netwerk. Met de methodiek InVerbinding met JIM voorkomen we uithuisplaatsing, in lijn met het landelijke actie-programma ´Zorg voor de Jeugd´ van Hugo de Jonge. Samen met de Utrechtse regio’s zijn we de ombouw van Kinabu aangegaan. Alle partners betrokken bij de Zorg voor jeugd zijn nodig om dit succesvol te laten zijn.

4

Vrijwilligers maken het verschil!

“Youké en Handjehelpen geloven erin dat informele zorg een aanvulling is in de soms complexe situaties waarin Youké professionals werken. “Ik heb een extra contactmoment” en “Ik ga nu vaker naar buiten”, zijn positieve geluiden die we horen van hulpvragers waar we thuiskomen. Handjehelpen biedt al 40 jaar hulp (met vrijwilligers) aan kinderen of ouders met een beperking. De mensen vinden het fijn dat een vrijwilliger speciaal voor hen komt en het niet gaat om doelen of behandelplannen. De komende jaren maken we het nog vanzelfsprekender dat er ook informele hulp ingezet wordt!” aldus Irene Domburg, directrice Handjehelpen.